Friday, July 7, 2017

MIT fortsetter åpen vitenskapsarbeidet

Da den foreløpige rapporten om åpen vitenskap på MIT kom i 2016 så var den veldig klar på omlegging til åpen vitenskap og nå tar de mål av seg til å sette det ut i livet for fullt. MIT er rangert som verdens beste universitet med antagelig verdens høyeste andel open access artikler på 44 prosent (UIO har 12 prosent til sammenligning). Task force består av et imponerende team av internasjonale toppforskere og toppledere ved MIT og en student på lavere grad. De vet forskjellen på management og leadership:

Peter Drucker Quotes. Management is doing things rightleadership is doing the right things.

Åpning av fagfellevurdering

Åpning av fagfellevurdering ved "whiteboxing" er ikke bare at det som skjer i den svarte boksen blir synlig, men vissheten om at den svarte boksen blir synlig kan medføre at innholdet i fagfellevurderingen blir et annet.

Som denne artikkelen fra zerohedge forteller om så er selve demokratiet en konstruksjon mot konspirasjonsteorier:

The Magna Carta, the Constitution and Declaration of Independence and other  founding Western documents were based on conspiracy theories. Greek democracy and free market capitalism were also based on conspiracy theories.

 Bloggposten "Opening up the black box of peer review"  av Liz Allen framhever at åpning og gjennomsiktige gjør det mye vanskeligere å avvise artikler man ikke liker:
Such models not only provide transparency and accelerate access to research findings and data to all users but they fundamentally change the role of experts – to one focused on providing constructive feedback and helping research to advance – even if they don’t like or agree with what they see! 
Og leserne får mulighet til å trekke sine egne konklusjoner i mye større grad:

Furthermore, opening up access to what experts have said about others’ work is an important step towards reducing the selection bias of what is published and allowing readers more autonomy to reach their own conclusions about what they see.
Men som Bruno Latour hevdet så vil vitenskapen framstå som mye mer usikker og mindre troverdig når man åpner opp den svarte boksen viser dens sanne ansikt, og det blir vanskeligere å framstå som ufeilbarlige autoriteter:
In science studies, the social process of blackboxing is based on the abstract notion of a black box. To cite Bruno Latour, blackboxing is "the way scientific and technical work is made invisible by its own success. When a machine runs efficiently, when a matter of fact is settled, one need focus only on its inputs and outputs and not on its internal complexity. Thus, paradoxically, the more science and technology succeed, the more opaque and obscure they become."[1]


Thursday, July 6, 2017

Nyliberalismen bak satsingen på gull open access?

Stuart Lawson publiserte "Against kapital" på bloggen sin 1. juli der han skriver at satsingen på gull open access er designet for å fortsette å gi forlagene tilgang til eventyrprofitten. Han foreslår å erstatte det nyliberalistiske systemet vi har i dag med et sosialistisk system. Jeg er enig i hva han mener men tror det er viktig å distansere seg fra sosialisme som er beregnet på å skape sosial rettferdighet gjennom fellesskapet som eiere, og "Commons" i tradisjonen fra vitenskap og åpen kildekode som ikke nødvendigvis er motivert mot rettferdighet men effektivitet ved å utnytte samhandling i nettverker. Dessuten så har omtrent alle venstrepartier i verden gjort nyliberalismen til en av sine egne ideologier så det sjansen for å tale for døve ører er overhengende selv om det er en del tegn på at nyliberalismen er på vei ut. Men det kan ta lang tid.

Men Lawson har rett i at satsingen på gull open access og såkalte alternative metrics er et resultat av dagens maktstrukturer som er en symbiose mellom den politiske og den økonomiske eliten i alle sektorer. De som ikke skjønner dette spillet ville aldri fått en toppjobb i verdens største vitenskapelige forlag. Det er ikke for ingenting at de blir klødd på ryggen for å si det slik. Ca 88 prosent av akademikere mener piratkopieringen av vitenskapelige artikler er moralsk forsvarlig så kanskje folk flest er klar over denne byttehandelen.

Amerikansk politikk er som Tyler Durden skriver i zerohedge 
The citizen who just awakened also awakened to the truth: the legacy parties have no solutions; their game plan is to milk the system as long as they can before it collapses in a rotten heap of corruption, fraud, collusion, debt and profiteering that benefits the few at the expense of the many.
Er Max Planck sin store plan om journal flipping et resultat av denne kyniske tankegangen?  Er Jeffrey MacKie-Mason motivert av denne kyniske tankegangen når han anbefaler journal flipping? Neppe. Men jeg tror ikke de er helt klar over hvordan allianser uskadeliggjør konkurrerende allianser ved "oversettelse". Omtrent som Bourdieu sine teorier som skulle frigjøre arbeiderklassen virker like "bra" motsatt vei for PR bransjen, så er Aktør Nettverksteorier  like effektive til å tilsløre som å avsløre.

Jeg tror at noen ganger er kompromisser en blindgate og i forbindelse med journal flipping så tror jeg ikke det løser problemet med en feilprosent som er minst 50 prosent, og heller ikke greier å løse verdensproblemer raskt nok. Derfor synes jeg Stuart Lawson treffer blink når han skriver:
Some people like to think that taking a hardline stance against any for-profit organisations in the scholarly communication sphere is an unnecessary distraction, perhaps because they think that what is really important is transitioning to a more ‘efficient’ system and we just need to get there however we can. I disagree. 
 Omtrent som med tilfellet med nyliberalismens infiltrering i amerikansk partipolitikk der Demokratene og republikanerne er to munner med en stemme som ikke kan skilles så tror jeg at den muslimske verden ligner ved å ha mange munner men bare en stemme som er Islam. Både nyliberalismen og Islam er vanskelig å inngå kompromisser med siden begge krever underkastelse. De fleste av oss er jo mer eller mindre sterkt interessert i å inngå kompromisser i møte med sterke systemer, det være seg nyliberalismen, Kina eller Islam, men noen ganger blir det bare feil og meningsløst. Noen ganger er" såkalte "wicked problems" så hinsides vanskelige at sjansen for at en leder eller allianse kan lykkes med å utfordre dem nær null. Det er nok en av årsakene til at noen satser på gull modellen for open access og de evige diskusjonene om å satse på breddeuniversiteter eller "excellens". Heldigvis er det en mer praktisk side som skjer stadig oftere ved kurs i åpen vitenskap som dette på Johns Hopkins universitetet, slik at veien blir til mens man går. EU satser på både gull og grønn open access og framhever storskala infrastruktur

Steps forward
Full Open Access in 2020 can be achieved if all stakeholders act together. However, aiming at achieving that goal only through APCs and implementing a gold OA route is unrealistic given the differing needs and interests of researchers in different disciplines and given the different economic and organisational situation of European countries. For the time being, both the gold and green OA routes coexist.It is of utmost importance to find new, appropriate large-scale economic models that ensure the sustainability of OA through public funds to move to an open, transparent knowledge exchange environment.

Wednesday, July 5, 2017

Journalister som ikke finner poenget

Av en eller annen grunn så virker riksavisene flinkere til å snakke med forskere enn Forskning.no. Den forskningsjournalistikken som universitetene og høgskolene selv  finansierer mener selv at de ikke trenger fagbakgrunn, men uansett så må de klare å finne essensen i det de skriver om mener jeg. Her et eksempel på at "Norge Rundt"- journalistikk bommer på skiva:

http://forskning.no/2017/07/jordbær%20trenger%20en%20vask her er det bare ubehageligheter som det snakkes om etterfulgt av en kjedelig debatt om giftstoffer

Dagbladet traff skikkelig men det kan ha å gjøre med at forskeren var medievant og styrte intervjuet:

http://www.dagbladet.no/mat/rekordmange-matforgiftet-av-ecoli-i-norge---altfor-mange-gjor-gaffel-tabben-advarer-helsetopp/68463950

Her kommer en tung grunn til å vaske grønnsaker, man kan redde små barn og eldre fra å dø av diare. Og det presiseres at det er en del som faktisk dør av urene matvarer.


Monday, July 3, 2017

Internasjonalisering styres fra bakspeilet

Jeg synes de som er for eller imot internasjonalisering tenker for tradisjonelt. Det er enten den gamle måten å internasjonalisere på ved å ansette utlendiger eller den gamle metoden å drive nasjonsbygging som blir diskutert. Perspektiver som borgervitenskap og åpen digital samhandling er overhodet ikke tema og viser etter min mening hvor mye akademia lever i sitt eget elfenbeinstårn med livsfjerne diskusjoner.

Saturday, July 1, 2017

Persistent Identifyers manifesto

Her er en helt fersk artikkel om reisverket for framtidens forskningsinfrastruktur. Det er interessant hvor likegyldige flertallet av forskere er til å delta i denne kuhnianske revolusjonen. Tenk å si nei takk til den største muligheten på 400 år. På den andre siden så er det en ekstremt raskt akselerasjon av forskere som har skjønt tegninga og vil være med på å forandre verden😊

Identifiers for the 21st century: How to design, provision, and reuse persistent identifiers to maximize utility and impact of life science data


Thursday, June 29, 2017

Maktens sentrifugalkrefter

BI hadde en reklame om å ikke være en lettvekter som blåser vekk ved det minste vindpust. Jeg kom til å tenke på denne videoen i forbindelse med en del lesing av presentasjonene og Twitterpostene fra konferansen
5th World Conferences for Research Integrity og ved å lese om historien om symbiosen mellom tidsskriftene og forskere. Denne symbiosen er så"wicked" at jeg tror det aller fleste forskere og forlagsfolk ikke skjønner det selv engang. Som Jens Bjørneboe skrev i essayet "Formyndermennesket":
 90 % av alle mennesker går rundt med fastlagte meninger de ikke kan gjøre rede for, men som bare er arvet eller overtatt fra vår tids aller største pest: pressen, radioen, filmen og TV.
Som påpekt i en av presentasjonene på konferansen om forskernes integritet så er en stadig større andel av forskerne folk som ser på jobben sin som en vanlig jobb og ikke noe mer filosofisk.

Fagreferentene Bianca Kramer og Jeroen Bosman hadde en god presentasjon om hvordan åpen vitenskap kan fremme forskningsintegritet. Dette skiller seg fra en bok fra norske fagreferenter som bare vil jobbe innenfor tradisjonelle spilleregler og ikke på å disruptive systemet slik kanskje sciencefair med flere er med på å gjøre.

Matt Hodgkinson laget en bra kommentarsamling til presentasjonene.

 men den mest interessante argumentasjonen er at når forskerne selv kritiserer de grådige forlagene så beskytter de dem. Som Jason Hoyt skrev i sin briljante analyse så er forlagene mer enn glad for å bli stempla som grådige plantasjeeiere. Bjørneboe traff spikeren på hodet:
Formyndermennesket drives aldri av maktsyke eller andre slette motiver, når det vil ha makt over oss. Formyndermennesket har bare gode motiver. Det er vi som har slette motiver. Formyndermennesket vet det rette. Alt hva vi vet er galt. Derfor er det en plikt for formyndermennesket å formynde oss, – ellers ville vi i vår formørkelse, umoral og uvitenhet daglig skade oss selv. Formyndermennesket frelser oss hver time på dagen. Og fordi formyndermennesket alltid har rett, alltid vet alle andre ting bedre enn oss som er små, tåpelige og umoralske, – er formyndermennesket forpliktet til å prøve å skaffe seg makten over oss.

Men det kommer til å bli en lang prosess med mange utfordringer for å åpne forskningen, men det er ikke noe argument for å utsette den. Men disse konferansene og historiene gjør det stadig klarere at forskerne selv har sterke interesser i å bevare den tradisjonelle publiseringskulturen men ikke av vitenskapelige grunner. Som Jason Hoyt skrev:

3/ Scientists continuing to blame publishers, rather than the root, is pretty damn unscientific.

 Og de argumenterer ikke engang for sitt syn som Jon Tennant påpeker:
Det blir mye "stol på meg, jeg er en forsker" argumentasjon. Forlagene er smartere enn forskersamfunnet også men viser tydelig at ingen eliter kan stoles på uansett hvor kloke de er. Bjørneboe traff spikeren på hodet:


Formyndermennesket drives aldri av maktsyke eller andre slette motiver, når det vil ha makt over oss. Formyndermennesket har bare gode motiver. Det er vi som har slette motiver. Formyndermennesket vet det rette. Alt hva vi vet er galt. Derfor er det en plikt for formyndermennesket å formynde oss, – ellers ville vi i vår formørkelse, umoral og uvitenhet daglig skade oss selv. Formyndermennesket frelser oss hver time på dagen. Og fordi formyndermennesket alltid har rett, alltid vet alle andre ting bedre enn oss som er små, tåpelige og umoralske, – er formyndermennesket forpliktet til å prøve å skaffe seg makten over oss.
Forlagenes makt er egentlig et klassisk "wicked problem" fordi det er sammenvevd med ukultur i forskningen selv.
But history shows that betting against science publishers is a risky move.