Wednesday, March 14, 2018

Egon Willihagen: ut med tidsskrifter og artikler

Willighagen vil ha vekk tidsskriftene og artiklene når han nå tar initiativ til å starte et åpent vitenskapelig selskap. I en Twitter-tråd så lister han opp noen grunnleggende prinsipper (fascinerende hvor ofte de viktigste samtalene skjer på Twitter og ved åpenhet):

I like to get rid not just of journals, I like to get rid of the current concept of an "article"... the article has become the goal, not the dissemination of knowledge.
and just to start clear from the start, no, not just any , but the one with the proper three rights: right to use and reuse, right to modify, right to reshare. Unconditionally, and no "no commercial" obstacles. Inclusive, for everyone 3/3

Björn Brembs følger som vanlig opp med praktiske initiativer med "neuroscience commons" som et pilotprosjekt, men han skriver at man må utvide perspektivene til å gjelde vitenskapen som helhet, og også programvare og maskinvare, og Brembs er sammen med Michael Nielsen en av de fremste på å kartlegge problemene med tradisjonell publisering. Jeg forstår Willighagen slik at han ønsker å samle alle dem som ønsker å drive ekte åpen vitenskap, ikke "openwashing"-vitenskap og vil ikke ha med alle de etterhvert tallrike "astroturfers". Fordelen er at man kan oppnå fordelene med å selv aktivt bestemme hva slags kriterier som skiller en fra "røkla", oppnå fordelene ved å skaffe seg en fast "adresse", og muligheten til å samle inn penger og finansiere studenter og forskere som bruker åpne prosedyrer og praksiser. Dette kan kanskje føre til en form for polarisering mellom de etablerte vitenskapelige selskapene, men også mange av disse er jo i ferd med å transformere seg til åpen vitenskap, for eksempel Royal Society, så det blir nok. Dessuten så er establissementet sjelden synlige på andre måter enn via FUD (Fear, Uncertainty and Doubt), en klassisk strategi som brukes av oljeselskaper og diverse andre som har lite argumenter å framføre. Men det er jo også viktig å få med flest mulig med på åpen vitenskap, og derfor så utvikler blant annet Gates Foundation nå indikatorer for å dokumentere fordelene med åpen vitenskap: 

Theory, anecdote and early data predict that OS will accelerate discovery and innovation, maximize the value of scientific investment and bring expanding social and economic benefits. Indeed, OS has already gained significant momentum through the support of some governments, politicians and philanthropies. Yet these early supporters are working against the status quo, including entrenched business models, research culture and academic research incentives. Optimizing the outcomes of OS crucially depends on broad community adoption, which in turn depends on policy that supports and provides incentives for open practice. While some policy-makers are actively engaged in actualizing OS, the majority hesitate to enact the needed fundamental structural and cultural change in the absence of evidence. To address this legitimate concern, we are developing a toolkit upon which to build an evidence base of the benefits (and the costs) of OS, so that decision-makers in the public, private and social sectors can systematically create the conditions for success, maximize social value and spur a global transformation in how public and private partners conduct science and innovation.

Tuesday, March 13, 2018

Elon Musk: 'blow your mind clear out of your skull and into an alternate dimension'.

Da er London School of Economics sitt nye bacgelorstudium i psykologi og atferdsvitenskap kanskje noe for deg?
Michael Muthukrishna som har forsket mye på radikalt tverrfaglige temaer reklamerer for dette studiet. Her har de med en sterk indre motivasjon mulighet for å  'blow your mind clear out of your skull and into an alternate dimension'. som Elon Musk sa det så malerisk da han omtalte de nye elektriske lastebilene fra Tesla for noen dager siden. Synd vi har så lite av slike holdninger og enda færre tilbud i Norge.  
Imagine if you could redesign your #Psychology #undergraduate in light of all that we now know. The Replication Crisis. The WEIRD People Problem. #OpenScience. Imagine if you could train the next generation of psychologists in better theory, better methods, better statistics. 1/4
 Take students who love #science, aren't afraid of #maths, and care about #BehaviouralScience. Train them in tools & techniques from #biology, #economics, & #anthropology to better understand human behavior. Identifying causality in data. Lab experiments to the field and back. 2/4


Expose them to #evolution theory, #GameTheory, and #BehaviouralEconomics. Quantitative and qualitative methods for #fieldwork. And optional external courses for a richer view of the #SocialSciences. Connect the classroom to the most pressing problems we face as a society. 3/4


The London School of Economics (#LSE) is launching a brand new and cutting edge *BSc in Psychological and Behavioural Science*. Enrollment this year for 2019. Please share with interested #highschool seniors.
lse.ac.uk/study-at-lse/U… #highered #HigherEducation #University 4/4
https://mobile.twitter.com/mmuthukrishna/status/973270517280108544

Thursday, March 8, 2018

Liste over kvinner som jobber innen åpen vitenskap

Denne lista blir bra å ha for å fremme solide nettverk innen åpen vitenskap for både kvinner og menn.
http://fyoaw.vickysteeves.com

Friday, March 2, 2018

Juncker ruller ut artelleriet

Tirsdag morgen klokka 6.00 fikk Robert-Jan Smits beskjed fra EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker  om å skifte jobb. Smits fikk oppdraget med å ødelegge vitenskapelige betalingsmurer innen 2020 ifølge Sciencebusiness. Ikke nok med det, men som sitt siste gjøremål fra sin siste stilling var å advare mottakere av midler fra Horizon2020 at de ville bli finansielt straffet i framtidige EU-tildelinger dersom de ikke oppfylte open access forpliktelsene. Toppsjefen i Elsevier kommer neppe til å sulte med en årslønn på 10 millioner pund, heller ikke tallrike forlagsredaktører med tosiffrede millioner kroner i årslønn, og heller ikke aksjonærene som tok ut en profitt på 900 millioner pund. Og når profitten har vært stabil på rundt 35 prosent i minst 20 år så sover man godt om natta også. Skal bli spennende å se hvordan det går nå framover for de har gode kontakter. Men akkurat nå så er veksten i Kina så enorm og da skjønner Juncker og etablissementet at kineserne neppe gir dem slike privilegier når de eventuelt overtar Europas økonomi. Åpen vitenskap er det eneste virkelige gode kortet som EU har igjen på hånda og det bør spilles godt. Dummer man seg mere ut nå så kan man forvente en økonomisk glideflukt. Det forlagsbaserte publiseringssystemet har vært en dundrende fiasko og bortkasta muligheter for kollektiv intelligens i Vesten og verden. Derfor snur de nå skuta 180 grader, men kanskje for sent.  Særlig med tanke på akademias manglende evne til å oppfatte klimaendringene og løse disse problemene har vært et resultat av et elendig vitenskapelig system. Selv i 2008 var norske forskere redde for å stå opp for klimaet.  Alle muligheter har blitt kastet bort, fra Internett i 1968, via world wide web fra 1992 som til alt overmål ble laget av vitenskapsfolk _for_ vitenskap har stått ubrukt i akademia og rustet omtrent som lastebiler i Etiopia etter Save the World kampanjer. Av verdens nesten 100 millioner vitenskapelige artikler er antagelig rundt halvparten usant.

Wednesday, February 28, 2018

Boklansering av "Sannhet til salgs"

I kveld så jeg på et videoopptak boklanseringen av Dag Olav Hessen sin nye bok "Sannhet til salgs" og skrev en kommentar i Khrono.no  Det var interessant at ingen nevnte ordene "åpen vitenskap" og tatt i betraktning det enorme gjennombruddet som åpen vitenskap har internasjonalt var dette en interessant observasjon synes jeg. En annen ting var den litt påfallende enigheten og understrekingen at man ikke måtte begynne å skyte på hverandre, at det ikke var meningen å svartmale situasjonen, hvor glad man var i den offentlige interessen for temaet, at politikerne var så interessert, hvor fornøyde og idealistiske forskerne og studentene var med oppmerksomheten. Hmm, dette virker ikke helt logisk på meg. Her sitter en ansvarlig minister med et årlig budsjett på 35 milliarder kroner og trenger gode kandidater, men makter universitetene å produsere dette? Det har kommet en del bøker og artikler som ikke tar universitetenes glansbilder om kunnskapsrike kandidater helt ukritisk. Jeg tror kanskje den kommende boka  "The Coddling of the American Mind" kan ha fanget litt av tidsånden, men når jeg snakker med tidligere medstudenter og finner ut at de knapt har oppdatert seg siden de ble uteksaminert, og tror at fagfellevurdering har "kvalitetssikret" informasjon slik at man kan stole på den ukritisk, og at så godt som bare noen håndfuller har hørt om åpen vitenskap så er det noe som ikke stemmer med min definisjon på "topp kandidater". En annen ting er at kvalitetsprosenten på vitenskapelige fagfellevurderte tidsskrifter ofte ikke er kjent i forskermiljøene selv engang. De som vet det pleier å si den ligger på rundt halvparten usant. Selv om forskning handler om å prøve ut idéer og skal være eksperimentelt, og det er helt i orden å teoretisere, så må man for eksempel ikke framstille eksplorativ forskning som deduktiv, og man bør rapportere negative funn og legge ved datamaterialet der det er mulig.

Situasjonen er derfor mest sannsynlig at høyere utdanning og forskning er i en dyp krise som er internasjonal og alvorlig. Det ble delvis erkjent av paneldeltakerne at det var viktig å gå i seg selv og praktisere indremedisin. Men jeg fikk inntrykk av at erkjennelsen kanskje ikke stikker så dypt når forskningsministeren lurer på om universiteter kan se på DORA  (vurdering av innhold ved ansettelse), at h-indeks er et utmerket verktøy ved ansettelser, hegne om de gode journalene og tradisjonell fagfellevurdering. Hvis man sliter med berøringsangst til løsningen også så er det tegn til så sakte progresjon at man risikerer at samfunnet blir ustabilt over tid. Glipper tilliten til eliten på det økonomiske og utdanningsmessige så får hele samfunnet et stort problem. Og den vanlige akademiske innstillingen om at man bare kan vente og se hva som skjer kan bli en farlig blindgate. Paneldeltakerne sa også at ikke alle phd kandidatene kunne regne med en foskerkarriere, det er litt av et understatement fordi bare 0,45 prosent internasjonalt av phd kandidatene blir professorer, men de bør ha lært vitenskapelige metoder uansett hva de ender opp som.

Open Science made easy

Her er en fin 7 punkts brosjyre om hvordan man kan praktisere åpen vitenskap enkelt:

https://osf.io/hktmf/

Monday, February 26, 2018

Mobiltelefoner som rusmidler og slanketips uten å anstrenge seg.

Mathilde Tybring-Gjedde er oppdatert på forskning om mobiltelefonibruk blandt unge, og har skrevet en kjempefin oppsummering av nyere forskning som viser at det kan være en sammenheng mellom  blandt annet skjermtid og selvmord. Jeg synes Mathilde er på rett spor ved å orientere seg i forskningen, men vil gjerne helle litt malurt i begeret fordi dette temaet er opplagt noe som er lett å få publisert forskningsartikler på, og som er lett å markedsføre via media.

Slankeråd er også et tema som lett får stor oppmerksomhet fordi overvekt er et stort problem i vårt overflodssamfunn. Det åpner for mange muligheter til å få forskningsfinansiering og publisering på temaet naturlig nok. Gunnhild Stordalen har prøvd å finne mest mulig forskning på området, og har samarbeidet med blant andre Brian Wansink som har blitt kritisert for feilaktig forskning. En av hans anbefalinger har vært å spise på mindre talerkner. Her er en oppsummering av kritikken mot Brian Wansink av Stephanie M. Lee "The Inside Story Of How An Ivy League Food Scientist Turned Shoddy Data Into Viral Studies" i BuzzFeed News.

Forskere har i mange år visst at omtrent halvparten av forskningsartiklene er usanne, men disse kvalitetsproblemene har forskerne ikke vært så flinke til å fortelle om til resten av samfunnet fordi det selvfølgelig krasjer med universitetenes markedsføringsstrategi om at de tilfører samfunnet solid fundert kunnskap. I dagens samfunn som interessen for forskningsresultater er veldig høy, og brukes av politikere og en stadig mer utdannet befolkning, så er det viktig å formidle denne usikkerheten, mener jeg. Brian Wansink er med i rådgivningsgruppen for GreeNudge som Stordalen Foundation har tatt initiativet til. GreenNudge har nært samarbeid med OsloMet og Helse og omsorgsdapartementet. Stordalen Foundation beskriver GreeNudge slik:

The GreeNudge International Advisory Board (IAB) consists of the world's leading thinkers and researchers in behavioral economics. The IAB provides expertise and guidance related to the GreeNudge scientific research program and to applications of behavioral economics to achieve behavioral changes among consumers. The IAB members are Cass Sunstein (Harvard University), Richard Thaler (Chicago University), George Loewenstein (Carnegie Mellon University), Brian Wansink (Cornell University), Max H. Bazerman (Harvard University), and David Halpern  Chief Executive of the Behavioural Insights Team BIT).  
Lars Akerhaug har skrevet artikkelen "Gunhild Stordalens samarbeidspartner tatt for store feil" i Minervanett og fikk dette som svar fra GreeNudges direktør Knut Ivar Karevold:

GreeNudge har undersøkt kvaliteten på arbeidet Wansink har gjort for dem, forteller Karevold.
– Gjennomgangen viser at den vitenskapelige kvaliteten er god.
Nå har GreeNudge imidlertid omorganisert virksomheten.
– Brian Wansink har som følge av dette i dag ikke en rolle som forskningsdirektør i GreeNudge, og vi har ingen pågående felles prosjekter, sier Karevold.
 Dersom man lager systematiske studier basert på artikler som for en stor grad er usanne, så kan man risikere at man ikke får fram det systematiske studier er ment til, nemlig å fortelle en historie som sier noe mer enn enkeltstudiene hver for seg kan fortelle. Man risikerer at systematiske studier samlet peker mot at mobiltelefoni fører til selvmord, og kan på feilaktig grunnlag gjøre mobiltelefonen til syndebukk, uten at man får gjordt noe med selvmordsraten. Jeg kan tenke meg at det blir satt igang kampanjer fra skoleverket om farene med mobilbruk, og informasjonsmateriell til helsesøstre PPP rådgivere i hele landet uten grunn. Skeptikere vil raskt bli avfeid som noen som ikke ønsker å gjøre noe med selvmord blant unge. Et av problemene med systematiske studier er at de kun leter etter publiserte studier, og da vet man at negative funn ikke er blant disse. For eksempel, dersom 10 studier viser en sammenheng mellom mobiltelefonbruk og selvmord, mens 990 studier viser at det ikke er noen sammenheng, så vil bare de 10 studiene som viser en sammenheng bli publisert. Sanjay Srivastava har skreve om problemet i "Everything i fucked" serien sin:  "Why summaries of research on psychological theories are often uninterpretable"

Forskning er fint, men man skal være veldig på vakt når det begynner å komme rapporter om feil fra kompetente faktasjekkere som Nick Brown og James Heathers. Disse har en helt annen metode med blant annet sine SPRITE og GRIM tester enn Faktasjekk  og Faktisk.no har kompetanse til. Og disse faktasjekkerne går så dypt og utfordrer ledende forskningsmiljøer på en måte som ligger langt utenfor de fleste sin kompetanse. Åpen vitenskap er det nå etterhvert stor konsensus er det eneste som kan bidra til nøyaktig og sannferdig vitenskapelig kunnskapsproduksjon fordi forskningsinfrastrukturen fra 1700-tallet og dagens fagfellevurdering har i liten grad vært selvkorrigerende for feil. Mens disse systemene etterhvert blir en realitet, så må man i mellomtiden være veldig kritisk til forskning uansett hvor prestisjetunge de er og uansett fagfelt slik Björn Brembs har en god oppsummering på i Frontier.